Ποδιά σφαγείου - κρεοπωλείου πολυουρεθάνης και νιτριλίου

Όλα τα προϊόντα της Europa Import είναι άμεσα διαθέσιμα.

€18.50

 
Ποδιά σφαγείου κρεοπωλείου. 
Πολυουρεθάνης 18.50€
Ντρίλιου  27.00€

SKU: 0511
Ποδιά σφαγείου κρεοπωλείου πολυουρεθάνης