Μαχαίρια JR

Όλα τα προϊόντα της Europa Import είναι άμεσα διαθέσιμα.

Κωδικός: 2045P
Τιμή: €8.47
Μαχαίρι ξεκοκαλίσματος JR 13cm
Κωδικός: 1205w
Τιμή: €7.70
Μαχαίρι ξεκοκαλίσματος JR 13cm
Κωδικός: 1205P
Τιμή: €7.70
Μαχαίρι κρέατος σφαγείου ξεκοκαλίσματος JR 15cm
Κωδικός: 1260P
Τιμή: €8.47
Μαχαίρι κρέατος σφαγείου ξεκοκαλίσματος JR 13cm
Κωδικός: 1250P
Τιμή: €7.70
Μαχαίρι κρέατος σφαγείου JR 31cm
Κωδικός: 3120P
Τιμή: €14.78
Μαχαίρι κρέατος σφαγείου JR 26cm
Κωδικός: 3100P
Τιμή: €11.86
Μαχαίρι κρέατος σφαγείου JR 23cm
Κωδικός: 3090P
Τιμή: €10.16
Μαχαίρι κρέατος σφαγείου JR 20cm
Κωδικός: 3800P
Τιμή: €8.47
Μαχαίρι κρέατος σφαγείου JR 20cm
Κωδικός: 1280P
Τιμή: €10.01
Μαχαίρι κρέατος σφαγείου JR 18cm
Κωδικός: 3070W
Τιμή: €9.09
Μαχαίρι κρέατος σφαγείου JR 18cm
Κωδικός: 3070P
Τιμή: €8.01
Μαχαίρι κρέατος σφαγείου JR 18cm
Κωδικός: 1370P
Τιμή: €8.47
Μαχαίρι κρέατος σφαγείου JR 18cm
Κωδικός: 1270P
Τιμή: €9.24
Μαχαίρι κρέατος σφαγείου JR 15cm
Κωδικός: 3060P
Τιμή: €7.70
Μαχαίρι κρέατος σφαγείου JR 13cm
Κωδικός: 3050W
Τιμή: €7.70
Μαχαίρι κρέατος σφαγείου JR 13cm
Κωδικός: 3050P
Τιμή: €8.47
Μαχαίρι κουζίνας bar JR 13
Κωδικός: 1325P
Τιμή: €4.62